Prima Pagina

Prima Societate Română de Reabilitare Orală, membră a Asociației Europene de Protetică a fost înființată în anul 2007, oferind practicienilor oportunitatea racordării permanente la ultimele cuceriri într-un domeniu ce vizează toate specialitățile stomatologice.

Societatea vine în întâmpinarea comunității medicale stomatologice prin:

  • organizarea de manifestări științifice de prestigiu, o atenție deosebită acordându-se laturii practice,
  • organizarea de cursuri postuniversitare și demonstrații “hands-on” în domeniul reabilitării orale,
  • elaborarea ca aplicant și participarea ca partener la proiecte de cercetare.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE REABILITARE ORALĂ are ca scop în general crearea unui cadru de specialitate care să reunească în rândurile sale, pe baza voinței libere a fiecărui candidat, medici specialiști în domeniul proteticii dentare, odontoterapiei, chirurgiei oro-maxilo-faciale, medici de specialitate conexă, cadre didactice, studenți, angajați ai Ministerului Sănătății sau ai altor ministere, precum și cadre medicale cu liberă practică, iar în special desfășurarea de activități de educație medicală a specialiștilor și societății civile și să contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a populației, eficienței și eficacității serviciilor oferite de asistența medicală stomatologică și optimizarea conducerii acestora.